Szczęściem mym jesteś TY
  Szczęście
   
Wiem, że chcesz abym była szczęśliwa,
Nieba byś mi przychylił, bym mogła dotknąć gwiazd.
Lecz, szczęście przychodzi do Tego, kto za nim nie goni  ...
Lecz każdy go pragnie i o nim śni.
Bo kto z nas wie, ile Szczęście odmian ma ?
Szczęściem mym jesteś TY.
Kiedy budzę się i czuję Ciebie każdego dnia.
Szczęściem są najdroższe oczy Twe,
Szczęście odnajduję w zwyczajnym uśmiechu,
Szczęście moje, ukryte w dłoniach Twych,
Które w każdą Noc sprawdzają bliskość mą.
Szczęście to słońce i wstający poranek,
Piękny dzień w strugach deszczu.
Szczęście to głęboka Noc i niebo usłane gwiazdami,
Księżyca blask,
Szczęście to ptaki rozśpiewane i kwiaty na łące,
Głośny wiatr tłukący o szyby ...
Szczęśćie to zwyczajne radości, drobne zdarzenia,
Pokłady Miłości,
Stany spełnienia,
Chwile szczęśliwe,
Szczęście to Życie w zgodzie ze sobą.
To Miłość do siebie samego.
Szczęście to Zdrowie i Powodzenie .
Nie może istnieć jedno bez drugiego .
Stany spełnienia
By szczęście moje zechciało Trwać
Człowiek szczęśliwy to Postać radosna, dzieląca się swymi darami.
Szczęście to Tajemnica myśli mych ...
Tak wiem, że zrobisz dla mnie wszystko,
By szczęście moje zechciało Trwać ...
Szczęście ...
Pozostań, proszę  wśród NAS ....
Copyright © 2004, Ewa Andrzejewska
All rights reserved.
do Ewy