Świeży płatek
Świeży płatek
Wszystkie płatki
Wszystkie płatki
Słowo od autorki Słowo od autorki
Życzenia noworoczne
Życzenia noworoczne
Nasza ścieżka
Nasza ścieżka
Miłość Miłość
jestem Jaka jestem
Powrót do róży
Powrót do róży
Ewa Andrzejewska -Jaskulska
Gdybym
  
Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów,
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca,
Albo cymbał brzmiący,
Gdybym też miał dar prorokowania,
I znał wszelkie tajemnice,
I posiadał wszelką możliwą wiedzę,
Tak iż bym góry przenosił,
A miłości bym nie miał,
Byłbym niczym
Lawenda
lawenda
Odwzajemnieniem
  

Miłość jest bólem,
Miłość jest cierpieniem,
Miłość jest uczuciem i gorącym płomieniem,
Miłość jest chwilą i cudownym wspomnieniem,
Miłość jest łzą,
Miłość jest czekaniem i ciągłym myśleniem,
Miłość jest piękna
Gdy ?
Kochasz z odwzajemnieniem.

Park na « Mysiej Górze »
To miejsca ukryte dla zakochanych
Pieszczoty
pieszczoty
Miłość
  
Miłość cierpliwa jest,

Łaskawa jest,
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą,
Nie pamięta złego,
Nie cieszy się niesprawiedliwością
Lecz współweseli się z prawdą,
Wszystko znosi,
Wszystkiemu wierzy,
We wszystkim pokłada nadzieje,
Wszystko przetrzyma,
Miłość nigdy nie ustaje.

Odległość
Odległość

Copyright © 2004, Ewa Andrzejewska

All rights reserved.

Kontakt z Autorką