Ponadczasowe istnienie
  Wieczność
   
To początek bez końca
To nieskończone w czasie trwanie,
Ponadczasowe istnienie, wszystkiego co żyje i otacza Nas.
Pojawia się jedna Myśl,
Jedna, jedyna Ta najważniejsza,
Myśl o Wieczności, myśl o Nieśmiertelności.
I odnajduję w NICH przemożną chęć,
Aby ...
Czas nam dany, nigdy NIE kończył się,
A To co dajemy, i To co tworzymy,
Pozostało ... dla Pokoleni.
Wieczność i Nieśmiertelność, to Siostry dwie ...
Tak sobie Bliskie, a zarazem Tak odległe,
Wszystko co żyje i otacza Nas ku jednemu skłania się,
Wieczności pragnienia ...
Jak bardzo boimy się myśli tej ?
Co przybliża do Nieskończoności.
Jak w Sercu głęboko pragniemy, Wieczności ...
To Ona jest Ścieżką Życia Naszego,
To wszystko Co pozostawiamy,
Lecz ... czasami zbaczamy,
By odnależć się na nowo.
Co przybliża do Nieskończoności
Życie całe dążymy do Wieczności   W Sercach naszych jest ten Początek,
  Początek, który Końca nie ma ...
  To każdy z Nas, w każdy dzień stawia Mały krok,
  Ku Wieczności ...
  Tworząc Pomnik z pracy swej ...
  Ubarwiając Go delikatnością Poezji, malarstwem i sztuką.
  A dla wytchnienia od codzienności - tworzymy Ogrody,
  Zielone Pomniki przyrody.
  Życie całe dążymy do Wieczności,
  Nasze istnienie jest Tego Świadectwem
Zatrzymajmy się w życiowym biegu, bo Czas Nieskończony jest ...
Na ziemi to tylko Początek,
Świadectwo Bytu Ziemskiego.
To Mały KROK ...
TO DO WIECZNOŚCI KROK ...

TO DO WIECZNOŚCI KROK
Copyright © 2004, Ewa Andrzejewska
All rights reserved.
do Ewy