boję się Ciebie stracić
   
   
Schowaj mnie i przytul

Ramiona
  
Kochanie – otwórz swe ramiona,
Tak silne, dające schronienie.
Schowaj mnie i przytul, abym czuła się bezpiecznie.
Siedzieć będę cichutko ......
Wtulona ......
Ramiona Twe tak wiele potrafią wytrzymać.
Moją słabą i kruchą postać objąć.
Tak bardzo pragnę poczuć ich siłę.
Nie mów już nic ...... Ja wiem ......
Mój strch wszystko niszczy.
Złe myśli ......
On wkłada słowa w usta me, choć tego nie chce.
Moje słowa, to same obawy ......
Słowa są zgubne ...... Dają powody.
A ja, rzucam je pod Twe nogi.
A Ty cierpliwy
Kochany ......
Czekasz – na me opamiętanie.
Ramiona Twe dodają mi siły ......
Trzymaj mnie mocno,
Żeby strach mnie nie zniszczył,
Lecz on teraz Ciebie dotyczy,
Tak bardzo boję się Ciebie stracić ......
Więc proszę,
Zaciśnij mocno ramiona Twe, tak aż do bólu,
Zaduś mój strach zrodzony w sercu..
Ramiona
Twoje kochane, silne ramiona
 
Twoje kochane, silne ramiona
Copyright © 2004, Ewa Andrzejewska
All rights reserved.

do Ewy