Sophora - Fabaceae

La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. [Blaise Pascal]

Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Czułość to siła nabywcza szczęścia. [Phil Bosmans]

Strength without judgment falls by its own weight. [Proverbs]

Sophora - Fabaceae

J'aime la force, et de la force que j'aime, une fourmi peut en montrer autant qu'un éléphant. [Stendhal]

Czyja siła, tego prawda. [Przysłowie]

Rest strengthens the body, the mind too is thus supported; but unremitting toil destroys both. [Ovid Publius Ovidius Naso]

Sophora - Fabaceae

La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. [Paul Valéry]

Gdzie siła ceremonii, tam szczerości mało. [Przysłowie]

Work while your strength and years permit you; crooked age will by-and-by come upon you with silent foot. [Proverbs]

Sophora - Fabaceae

Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. [Lao-Tseu]

Kiedy pomnażają się twoje cierpienia - pomnaża się też siła ich niesienia. [Johann Kaspar Lavater]

Absence sharpens love; presence strengthens it. [Proverb]

Sophora - Fabaceae

Mesure tes forces d'après tes aspirations et non tes aspirations d'après tes forces. [Adam Mickiewicz]

Lepsza jest mądrość niż siła. Lecz mądrość biednego bywa w pogardzie, a słowa jego nie mają posłuchu. [Koh]

Attempt nothing beyond your strength. [Proverb]

Sophora - Fabaceae

Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force, le droit commence de rayonner. [Maurice Barrès]

Lepsza w chłopie jedna żyła niźli w babie cała siła. [Przysłowie]

Despair doubles our strength. [Proverb]

Sophora - Fabaceae

Amour, donne-moi ta force, et cette force me sauvera. [William Shakespeare]

Ludzi na świecie siła, ale człek rzadki. [Przysłowie]

He who feeds a wolf, strengthens his enemy. [Proverb]

Sophora - Fabaceae

On peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, on ne peut pas le forcer à y trouver son bonheur. [Jacques Attali]

Największym złem, na które cierpi świat, to nie jest siła złych, lecz słabość dobrych. [Romain Rolland]

If young men had wit and old men strength everything might be well done. [Proverb]

Sophora - Fabaceae

La force est la reine du monde et non pas l'opinion, mais l'opinion est celle qui use la force. [Blaise Pascal]

Nie należy nudy rozpraszać siłami policyjnymi. [Stanisław Jerzy Lec]

Lower your voice and strengthen your argument. [Proverb]