Picea Breweriana 
Pinaceae
Parc Montsouris
Caractéristiques Cechy szczególne Features
Epicéa de Brewer
cônes cylindriques long de 10 cm
fleur: mâle rouge, femelle verte
hauteur atteignant 30 mètres
aiguilles souples, aplaties de 3 cm
Świerk Brewera
szyszki cylindryczne do 10 cm
kwiat czerwony, żeński zielony
wysokość do 30 metrów
igły giętkie, spłaszczone do 3 cm
Brewer's Spruce
cones cylindrical 10 cm long
flower:male red, female green
height reaching 30 meters
needle. flattish, blunt 3 cm long
Epicéa de Brewer - Picea breweriana
Epicéa de Brewer - Picea breweriana
Un jeune Picea Breweriana ou Épicéa pleureur.
Młody Świerk Brewera znany jako Świerk płaczący.
A young Brewer Spruce known as Weeping Delight.
Moitié endormi il pleur de branches sous leurs poids.
Zaspany pod ciężarem płaczących igłami gałezi.
Weeping spruce refers to hanging branchlets.
Epicéa de Brewer - Picea breweriana
Epicéa de Brewer - Picea breweriana
Ecorce gris-pourpre, squameuse avec l'âge.
Kora szaro-purpurowa łuszcząca się z wiekiem.
Bark reddish-brown, thin, scaly when getting older.
Feuilles longues, aplaties courbées et pointues.
Igły świerka spłaszczone i zaostrzone na końcach.
Needles long, flattish and blunt-pointed.
Epicéa de Brewer - Picea breweriana
Epicéa de Brewer - Picea breweriana
Les cônes commencent à pousser.
Młode szyszki nabierają kzstałtu.
Cones of Brewer spruce starting to take shape.
Comme les amandes  douces prêtes à consommer.
Wyglądają jak słodkie migdały gotowe do spożycia..
They look like sweet almonds ready to eat.
Copyright © 1999, zgalus
Zbigniew Galus aka ZetGalus
All rights reserved
Nature Art Reconnaître un arbre