Cyprès
Cupressaceae
Parc Montsouris
Caractéristiques Cechy szczególne Features
Cyprès
cônes globuleux 2 cm de diamètre
fleurs: mâle jaune, femelle verte
longévité dépassant 600 ans
hauteur atteignant 67 mètres
feuilles en forme d'écailles vertes
Cyprys
szyszki okrągle o średnicy do 2 cm
kwiat: męski żółty, żeński zielony
żywotność ponad 600 lat
wysokość do 67 metrów
igły w formie łusek romboidalnych
Cypress
cones round, up to 2 cm large
flower:male yellow, female green
longevity beyond 600 years
height reaching 67 meters
leaves green scalelike, rhomboid
Cyprès blanc d'Arizona - Cupressus arizonica glabra
Cyprès de Lawson - Chamaecyparis lawsoniana
Trio des Cyprès blancs d'Arizona. Un Lawson à droit.
Trójka Cyprysów z Arizony w towarzystwie Lawsona.
Trio of Arizona Cypress with Lawson to the right.
Un Cyprès de Lawson devant les Cyprès blancs.
Cyprysik Lawsona przewodzi nad trójką z Arizony.
Lawson Cypress leading the Arizona trio.
Cyprès de Leyland - Cupressocyparis leylandii
Thuya du Canada - Thuja occidentalis
Une colonie en cercle des Cyprès de Leyland.
Grupa Cyprysowców Leylanda w kręgu kolonijnym.
A group of Leyland Cypress spreading in a circle.
Un cousin du Leyland: Thuya du Canada.
Kuzyn Leylanda: Żywotnik Olbrzymi.
Leyland cousin: evergreen Thuja from Canada.
Libocèdre - Calocedrus Decurrens
Libocèdre - Calocedrus Decurrens
Calocedrus connu comme l'arbre à l’encens.
Cedrzyniec znany jako drzewo o zapachu kadzideł.
Calocedrus known for its scent as Incense Cedar.
Tronc du Calocedrus comme un colonne grecque.
Pień Cedrzyńca przystojny jak kolumna grecka.
Trunk like a Greek column of an Incense Cedar.
Cyprès blanc d'Arizona - Cupressus arizonica glabra
cônes du Cyprès d'Arizona
Feuilles et fleurs mâles du Cyprès d'Arizona.
Listowie i kwiaty męskie Cyprysów z Arizony.
Leaves and cones of an Arizona Cypress.
Grappes des cônes du Cyprès d'Arizona.
Grona szyszek na gałęzi Cyprysa z Arizony.
Gripes of cones on a branch of an Arizona Cypress.
cônes du Cyprès de Lawson
Thuya du Canada - Thuja occidentalis
Cônes comme les petits poids du Cyprès de Lawson.
Szyszki jak zielony groszek Cyprysika Lawsona.
Cones like green garden peas of a Lawson Cypress.
Feuilles du Thuya avec petites cônes à au bout.
Listowie Żywotnika z małymi szyszkami na końcach.
Leaves with tiny cones on a branch of a Thuja.
Cyprès blanc d'Arizona - Cupressus arizonica glabra
Cyprès de Leyland - Cupressocyparis leylandii
Tronc du Cyprès d'Arizona couvert d'écorce brune, crevassée devenant écaillée sur vieux arbres.
Pień Cyprysa z Arizony pokryty korą brunatną, porytą i łuszcząca się na starych drzewostanach .
Trunk of an Arizona Cypress covered with shredding and peeling in long strips bark of reddish color.
Le tronc du Cyprès de Leyland avec une branche d'y sortant comme si elle y était incrustée.
Pień Cyprysowca Leylanad z gałęzią jak gdyby wratającą do pnia wywołując jego nabrzmiałość.
Trunk of a Leyland Cypress with an outgrowing branch as if it were thrust deep into it.
Thuya du Canada - Thuja occidentalis
Cyprès de Leyland - Cupressocyparis leylandii
Tronc du Thuya plus lisse que celui  de son cousin d'Arizona dans l'ombre de son épais branchage.
Pień Żywotnika, zacieniony własnymi gałęziami, jest  bardziej gładki niż jego kuzyn Cyprys z Arizony.
Trunk of a Thuja, hidden by its dense branches, is smoother than that of its Arizona Cypress cousin.
Les troncs et le branchement multiple du Cyprès de Leyland en font une géométrie spectaculaire.
Pień Cyprysowca Leylanda z rozgałezianiami o bogatej i nietypowej geometrii.
Trunk of a Leyland Cypress with multiple branches in a spectacular geometrical form.
Cyprès blanc d'Arizona - Cupressus arizonica glabra Cyprès de Lawson - Chamaecyparis lawsoniana
Ecorce rougeâtre du tronc du Cyprès d'Arizona.
Plamy czerwieni na korze pnia Cyprysa z Arizony.
Bark of Arizona Cypress covered with red splashes.
Ecorce du Cyprès de Lawson ombrée par ses feuilles.
Zacieniona, szarawa kora Cyprysika Lawsona.
Bark of a Lawson Cypress shadowed by its branches.
Copyright © 1999, zgalus
Zbigniew Galus aka ZetGalus
All rights reserved
Nature Art
Reconnaître un arbre