Kto od wróżki słucha rad ?
  
SELENE

   
Kto od wróżki słucha rad ?
Komu bliski bajek świat ?
Tobie Helenko opowiedzieć chcę,
O Księżycu, który
Twoje imię ma.
Bo Helene – to Selene,
A « Selene », to księżycowa droga Twa.
Chciałabym wyczarować dziś,
Piękną wróżbę z Twoich snów .....
O Księżycu, który wschodzi,
I z gwiazdami wita się.
One błyszczą białym blaskiem,
Ścielą dywan przed nim już.


Chciałabym wyczarować dziś
By rozświetlić drogę tym
 Bo « Selene » już się budzi,
I swym światłem daje znak,
By rozświetlić drogę tym,
Co w ciemności zagubili się.
Kiedy ujrzysz jego blask,
A pył srebrny otuli Cię,
Poznasz wtedy drogę swą,
Która nigdy nie zawiedzie Cię,
Pójdziesz za nim śladem tym .....


Będziesz miłość w rękach niosła Piękna jak zorza i czysta jak kryształ,
Będziesz miłość w rękach niosła,
A na ustach jedno zdanie,
Które w życiu niech przyświeca Ci :
« Jest na świecie jeden zawód,
Jedyne powołanie,
Być dobrym dla drugiego człowieka ».
To Helenko, wróżba Twa,
Bo Helene – to Selene,
A « Selene » .....?
To Księżyca blask.
A Ty wędruj z blaskiem tym,
I rozsiewaj złoty pył .....
Bo Helene – to Selene
Copyright © 2004, Ewa Andrzejewska
All rights reserved.
do Ewy