Chardon
Parc Montsouris
Chardon
Oset
Thistle
Chardon
Copyright © 1999, zgalus
Zbigniew Galus aka ZetGalus
All rights reserved
mini photos